دکتر عنایت الله ایزدی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
اسپرم اهدایی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم ) آی یو آی
جنین اهدایی ( 36 31 36 32 )031  جنین اهدائی اصفهان
تقویت تخمدانها

تصاویر مطب

دکتر ایزدی
دکتر ایزدی متخصص ناباروری مردان