دکتر عنایت الله ایزدی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم ) آی یو آی
متخصص ناباروری مردان اصفهان -  علل ناباروری و آزمایشات - دکتر ایزدی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
رحم اجاره ای
تقویت تخمدانها
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی

تصاویر مطب

درب ورودی مطب
سالن انتظار و میز منشی
سالن انتظار دکتر ایزدی
دکتر ایزدی
دکتر ایزدی متخصص ناباروری مردان