دکتر عنایت الله ایزدی
تحریک بیش از حد تخمدان - آب آوردن شکم
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
تقویت تخمدانها
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
متخصص ناباروری مردان اصفهان -  علل ناباروری و آزمایشات - دکتر ایزدی

دانستنی ها

به زودی
روش اسپرم اهدایی
مشاوره ناباروری
جنین اهدایی چیست