دکتر عنایت الله ایزدی
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
متخصص ناباروری مردان اصفهان -  علل ناباروری و آزمایشات - دکتر ایزدی
تحریک بیش از حد تخمدان - آب آوردن شکم
تقویت تخمدانها
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031

مطالب و مقالات مرتبط