دکتر عنایت الله ایزدی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
تحریک بیش از حد تخمدان - آب آوردن شکم
تقویت تخمدانها
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
متخصص ناباروری مردان اصفهان -  علل ناباروری و آزمایشات - دکتر ایزدی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی

اسپرم اهدایی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی

تلقیح اسپرم اهدایی در ایران نه غیرشرعی است ، نه غیر غیرقانونی ، و در مطب ما انجام می شود .برای ادامه ، روی عنوان مطلب کلیک کنید و صفحه را بالا بکشید .

جنین اهدایی ( 36 31 36 32 )031 جنین اهدائی اصفهان

اگر زن سالم و شوهرفاقد اسپرم باشد ، با گرفتن اسپرم اهدائی باید درمان شوند .برای مطالعه ی ادامه آ ن ، روی عنوان قهوه ای رنگ جنین اهدائی کلیک کنید .

تقویت اسپرم - افزایش قدرت جنسی

مواد غذائی که خوردن آنها مفید است عبارتند از شوکولات تیره ، دنبلان ، تخم مرغ بومی . . . برای ادامه روی عنوان قهوه ای رنگ کلیک کنید .