دکتر عنایت الله ایزدی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم ) آی یو آی
متخصص ناباروری مردان اصفهان -  علل ناباروری و آزمایشات - دکتر ایزدی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
تقویت تخمدانها
رحم اجاره ای

اسپرم اهدایی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی

روز تخمک گذاری تلقیح اسپرم اهدایی در مطب انجام می شود و پس از نیم ساعت استراحت به منزل می روید . . .( برای مطالعه ادامه مطلب روی عنوان مطلب کلیک کنید و صفحه را بالابکشید )

جنین اهدایی ( 36 31 36 32 )031 جنین اهدائی اصفهان

اگر زن سالم و شوهرفاقد اسپرم باشد با گرفتن اسپرم اهدائی بایدمشکلشان حل شود و گرفتن جنین اهدایی غلط است .برای مطالعه ادامه مطلب روی عبارت قرمز رنگ جنین اهدائی کلیک کنید .

متخصص ناباروری مردان اصفهان - علل ناباروری و آزمایشات - دکتر ایزدی

چنانچه زنی سالم باشد و در عرض یکسال حامله نشود و در آزمایش اسپرم ، تعداد اسپرمهای فعال و نرمال شوهر کم باشد، ناباروری مردان وجود دارد . . .