روشهای مختلف نزدیکی
تقویت تخمدانها
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
تحریک بیش از حد تخمدان - آب آوردن شکم
متخصص ناباروری مردان اصفهان -  علل ناباروری و آزمایشات - دکتر ایزدی

روشهای مختلف نزدیکی

پس از آنکه چند سالی از ازدواج گذشت ، نزدیکی زن و شوهر دريك وضعيت تكرارى، خسته کننده و یکنواخت میشود و لطف و لذت گذشته ی خود را از دست میدهد و باین سبب تغيير و تحول در وضعیت نزدیکی برای احیای روابط لذت بخش گذشته ضرورت پیدا میکند. اساساً زندگی آدمی نیز پیوسته در مسیر تحول و دگرگونی باید قرار گیرد تا لطف خود را از دست ندهد ومظاهر دوست داشتنی تازه پیدا کند.

در مورد تعداد وضعیتهای ممکن برای نزدیکی ارقام غریب و باور نکردنی بسیار نوشته اند و بویژه در نوشته های یونان و مصر قدیم در این خصوص عکس و تفسیر بسیار است . مادران ژاپنی به دختر خود در گذشته دفتری هدیه میکردند که در آن دوازده وضعیت مختلف نزدیکی نمایش داده شد بود تا هر ماه یکی از آن روشها بکار گرفته شود.
گرچه به ظاهر میتوان تصور کرد که هزاران وضعیت برای نزدیکی ممکن است ولی در اصل سه چهار شیوه بیشتر نیست و وضعیتهای دیگر همه از تغییر مختصری که در يك وضعیت اصلی ( بویژه وضعیت قرار دادی ) داده میشود ، حاصل میگردد.
تفاوت عمده ای که در وضعیتهای مختلف وجود دارد ، صرفنظر از کم و زیاد شدن امکان آبستنی ، آنست که در هر وضعیت تازه ، نقاط تازه ای از بدن زن و مرد تحريك ميشود و در اين تحريك نه تنها عوامل فیزیکی بلکه عوامل روانی نیز دخالت میکند .

مطالعات وسیع نشان داده است که تقریباً برا ی اکثر مردم جهان معمول ترین وضعیت نزدیکی ، وضعیت قراردادی یا وضعیت رخ به رخ است که زن در زیر است . بسیاری از مردم روشهای دیگر نزدیکی را طبیعی نمی دانند . مطالعه در رفتارهای جنسی جانوران معلوم کرده است که تمام موجودات پستاندار از عقب جفتگیری می کنند و تنها انسان است که بندرت ، از این وضعیت استفاده میکند . .

تحقیقات متعدد نشان می دهد که بیشتر زن و شوهرهای امروزی شیوه ی نزدیکی خود را به وضعیت قراردادی محدود نمی کنند ، بلکه راههای دیگر آمیزش را نیز بکار می گیرند و بویژه خانم ها از این تحول بیش از آقایان خرسندند .
شاید خرسندی خانم ها به آن سبب است که در وضعیتهای دیگر کمتر جثه ی سنگین مرد بر بدن آنها تحمیل می شود، یا شاید بخاطر آنست که در بعضی وضعیتها که زن نقش فعال دارد بهتر حرکات و سَکنات خود را آهنگ میدهند و یا آنکه این وضعیتها به زن احساس آزادی وموجودیت می بخشد .

وضعیت های مختلف مقاربت ، تنها به خاطر تنوع توسط مشاورین ازدواج به زن و شوهرها توصیه نمی شود، بلکه گاه پزشك وضعیت خاصی را به بیمار بخصوصی سفارش می دهند و یا روشی را که در آن امکان آبستنی بیشتر است ، به زن و شوهری دیگر توصیه می کنند . ما دراینجا وضعیتهایی را که لااقل از نظر پزشکی بی زیان هستند ، یاد می کنیم .

وضعیت نرمال ، متداول ، مرد روی زن ، قراردادی ، استاندارد ، رایج

Conventional Position, Traditional, Normal , Routine, Standard, Face-to- Face , Man on Top, Habitual , Woman Supine, Man Above .

وضعیت نرمال یا قراردادی در بیشتر موارد راحت و رضایتبخش و از نظر در تماس آوردن زن ومرد بهم ، تقريباً بهترین روش ممکن است .در این وضعیت زن به پشت می خوابد، و زانوهای خود را تا حدی خم می کند و دو پا را از هم دور می سازد . مرد در بالا قرار می گیرد و پاهایش را در میان پاهای زن جای می دهد و برپاها و آرنج و ساعد خود تکیه می کند تا تمامی سنگینی بدن او برزن تحمیل نگردد .
از نقطه ی نظر تحريك كلیتوریس این وضعیت چندان جالب نیست ، لیکن اگر مرد خود را طوری به جلو متمایل سازد که تماس سطح پشتی آلت و مهبل بیشتر در دیوارۀ بالایی مهبل باشد ، که در اینصورت قسمتی از تنۀ آلت بر کلیتوریس تکیه می کند و با حرکات رفت و برگشتی خود کلیتوریس را تحريك می کند .
از این گذشته در این وضعیت ، استخوان شرمگاهی مرد ، تپه ی شرمگاهی زن را تحت فشار و گاه کشش قرار می دهد و این کشش بر لبهای بزرگ و كوچك فرج نيز منتقل می شود و باز بطور غیرمستقیم درتحريك كليتوريس مؤثر می افتد .

محاسن روش نرمال
1 - سهولت دخول
2- امکان تنظیم دقیق حرکات رفت و برگشتی مرد و تسريع وتعويق وقوع انزال
3- تماس مستقیم و کامل صورت مرد وزن با هم و تاثیر پذیری انواع تحریکات دهانی ( بوسیدن ، مکیدن پستان و ... )
4- امکان آبستنی بیشتر
5- امکان تغییر دادن وضعیت موجود به بسیاری از وضعیتهای ممکن دیگر
6- اگر آلت کوتاه است ، زن می تواند رانها را بسمت شکم بیاورد تا طول واژن کم شود و سرِ آلت به دهانۀ رحم برسد . در این وضعیت چون قطر واژن هم بیشتر می شود برای اولین نزدیکی نیز مناسب است .
7- با تغییرات مختصری که به پاهای زن داده شود این وضعیت به روشهای دیگر تبدیل می شود . مثلا زن ممکن است زانوها را خم نکند و فقط پاها را از یکدیگر جدا نگهدارد ، يا يك پارا خم کند و دیگری را آزاد بگذارد ، یا پاهای خود را دور کمر مرد قلاب کند ، تا با تغییراتی که در طول و قطر مهبل ایجاد می شود به وضعیتی که برای هر دو طرف لذتبخش است دست یابند .

عيوب روش نرمال ( مرد بر رو )

1- محدودیت حرکات زن
2- عمیق بودن دخول و درد و گزند دیدن زن در صورتی که مهبل او کوتاه باشد ، یا دهانه ی رحم او زخم باشد و یا اندام آمیزشی اش کودکانه باشد .
3- تحمیل سنگینی مرد برزن ، مخصوصا اگر مرد چاق و شکم گنده باشد .
4- وارد آمدن فشار بر جنین در ماههای آخر حاملگی
5- امکان ناپذیر بودن یا دشواری تحريك دستى كليتوريس

وضعیت معکوس ( مرد در زیر- woman on top )
در این حالت همانطور که از عنوانش پیداست مرد به پشت می خوابد و زن با پاهای باز روی مرد قرار می گیرد و درحالیکه کف دستهایش روی زمین قرار میگیرد نقش فعال را بعهده می گیرد . بیشتر برای زوجهایی مناسب است که زن خوی فرماندهی وریاست ، و مرد خلق وخوی تمکینانه دارد . زوجهای عادی گاهی برای تنوع به این روش مقاربت می کنند .
محاسن و معایب وضعیت معکوس
1- اگر مرد انزال زودرس دارد چون غیر فعال است دیرتر انزال صورت می گیرد .
2- زن آزادی کامل دارد و بهتر می تواند حرکاتش را طوری تنظیم کند که به ارگاسم برسد .
3- در موارد چاقی مرد یا کوتاه بودن آلت وضعیت مناسبی است .
4- اگر طول واژن کوتاه باشد ، زن می تواند میزان دخول را خودش تنظیم کند .
5- امکان حاملگی ، چون منی مرد به بیرون از واژن سرازیر می شود ، کمتر از روش استاندارد است .
6- دستهای مرد برای نوازشهای جنسی آزادتر است .
7- چون مرد چندان فعال نیست احتمال دارد وسط کار نعوظش از بین برود .
وضعیت معکوس نشسته
در این روش مقاربت ، مرد به پشت خوابیده و زن ابتدا پاهایش را دو طرف لگن مرد درحال ایستاده قرار می دهد ودر حالیکه روی آلت می نشیند ، دخول انجام می شود . در این روش کنترل حرکات کاملا در اختیار زن است . در مواردی که آلت کوتاه است یا مرد چاق میباشد این روش موثر است . مرد می تواند بالشی هم زیر لگن خود قرار دهد تا الت برجسته تر شود .

وضعیت طرفی (side to side)
در این وضعیت زن و مرد به پهلو و رو در رو( رخ به رخ ) می خوابند و پای بالائی زن روی دوپای مرد قرار می گیرد ، و پس از نوازشهای لازم دخول صورت می گیرد . در این روش چون میزان تحرک وانرژی که صرف می شود کمتر است ، و سنگینی بدن یک نفر بر دیگری تحمیل نمی شود ، برای سالمندان مناسبتر است .
مزایا و معایب وضعیت طرفی
1- هر دو نفر به یک نسبت آزادی عمل دارند .
2- چون دخول کامل انجام نمی شود ، در موارد کوتاهی آلت مناسب نیست و برعکس در مورد بلندی آلت یا کوتاهی واژن مناسب است .
3- کلیتوریس خوب تحریک نمی شود .
4- دخول برای همۀ مردها امکان پذیر نیست .
5- برای حرکات رفت و برگشتی آلت محدودیت واضح وجود دارد .

وضعیت متقاطع ( Cross Position)
در این وضعیت زن به پشت می خوابد. مرد طوری به پهلو در کنار زن می خوابد که بدن زن و مرد باهم زاویۀ 60 درجه تشکیل دهند . زن پایی را که در سمت مرد است بالا می برد و بر روی پهلو و لگن مرد قرار می دهد . مرد در حالیکه پای دیگر زن را بین دوپای خود نگهمیدارد ، و در حالیکه اندازۀ زاویه ی 60 درجه بدن آنها بسمت 90 درجه تغییر پیدا می کند ، با تماس حداکثری پاها و کفل و رانها با یکدیگر دخول کاملا عمیق انجام میدهد .
مزایای روش متقاطع
1- برای زنان باردار مناسب و بی خطر است .
2- دستهای هر دو نفر برای لمس و نوازش آزاد است .
3- امکان حاملگی زیاد است .

نزدیکی از عقب
اول ذکر کنم که نزدیکی از عقب بمعنای دخول مقعدی نیست ، بلکه به وضعیتی گفته می شود که در حالیکه هر دو به پهلو خوابیده اند ، مرد زن را از پشت در بغل گرفته و اقدام به دخول در واژن می کند ( نزدیکی همۀ پستانداران بجز انسان ، به این روش است ) .این روش برای زنان باردار خیلی مناسب است .
در نوعی از این روش نزدیکی ، زن بحالت سجده ( Knee Chest Position ) قرار می گیرد ومرد از پشت اقدام به دخول در واژن می کند .
در نوع دیگری از آن ، زن در حالیکه به شکم و سینه ها دراز کشیده ، بالشی زیر لگن خود می گذارد تا باسنش بالاتر قرار گیرد ومرد روی زن می خوابد و دخول می کند .
مزایا و معایب نزدیکی از عقب
1- اگر لگن زن بعلت بیماری مادزادی یا شکستگی ، معیوب و غیرعادی باشد ، این روش مناسبی برای جماع می باشد .
2- از رویت صورت یکدیگر محرومند و نمی توانند همدیگر را ببوسند .
3- در این روش کلیتوریس تحریک نمی شود ، ولی مرد می تواند دستش را جلو برده آنرا ماساژ دهد .
4- تماس زیاد باسن زن بر شکم مرد ، بیش از معمول تحریک کننده است و موجب می شود انزال سریعتر صورت گیرد .
5- اگر مجرای ادرار زن ، بسبب وجود مشکلی ، در تماس با آلت درد پیدا می کند ، در این روش چون آلت با مجرای ادرار تماس پیدا نمی کند ، آزرده نمی شود و برای این قبیل زنها ، روش مناسبی است .

وضعیت نشسته روی صندلی ) Sitting Position)
در این روش مرد روی صندلی بی دسته ای با پاهای باز می نشیند و زن درحالت رخ به رخ روی رانهای شوهر می نشیند ودر حالیکه مرد دور کمر زن را حلقه وار با دستهایش می گیرد ، ضمن دخول ، زن خود را به پیش می راند و مرد او را به پیش می کشد .
در این روش کلیتوریس بخوبی تحریک می شود و برای خانمهایی مناسب است که احساس می کنند خیلی به تحریک کلیتوریس نیاز دارند و شوهر در روشهای دیگر حاضر نیست بقدر کافی کلیتوریس زن را تحریک کند .
در شکلی دیگر از این وضعیت ( رخ به پشت روی صندلی ) ، زن از پشت به مرد نزدیک می شود و روی پاهایش می نشیند و دخول انجام می شود . در این حالت مرد با دست ، بخوبی میتواند کلیتوریس را تحریک کند .

وضعیت ایستاده ( Standing Position )
این روش مقاربت ،به سه شکل قابل انجام است .
1- ایستادۀ رخ به رخ ، دخول کمی بسختی انجام می شود و در مواقعی مناسب است که مکانی برای دراز کشیدن وجود ندارد .
2- ایستادۀ رخ به پشت ، که با خم شدن موقت زن ، دخول راحتر صورت می گیرد ، ومرد نیز به آسانی می تواند کلیتوریس را تحریک کند .
3- این روش تفنّنی را جوانان پر انرژی گاها انجام می دهند . زن و مرد جوانی که هیکل ورزیده و عضلانی دارند ، پس از معاشقه و آمادگی ، لخت روبروی هم قرار می گیرند . زن دستهایش را دور گردن مرد حلق می زند و در حالیکه بیشتر وزنش از طریق دستهایش به گردن مرد منتقل می شود ، دو پا را باهم از زمین می کَند ( بلند می کُند ) و دور شکم مردحلقه می کند ، و دخول انجام می شود . در این روش حرکات رفت و برگشتی آلت بسختی قابل انجام است و ارگاسم زن نیز بعید می باشد ، و هر دو طرف انرژی زیادی باید صرف کنند . این روش توسط هیچ پزشکی توصیه نمی شود .


آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32
تلفن : 32363136 - 031

روی هر یک از موضوعات زیر که بدان علاقه دارید کلیک کنید تا باز شود و مطالعه کنید
نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و سوالات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام ( مستعار یا واقعی ) :
تلفن ( اختیاری ) :
ایمیل ( اختیاری ) :
متن پیـام :