دکتر عنایت الله ایزدی
متخصص ناباروری مردان اصفهان -  علل ناباروری و آزمایشات - دکتر ایزدی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
تقویت تخمدانها
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
تحریک بیش از حد تخمدان - آب آوردن شکم

مطلبی با کلمه کلیدی مورد نظر یافت نشد