دکتر عنایت الله ایزدی
متخصص ناباروری مردان اصفهان -  علل ناباروری و آزمایشات - دکتر ایزدی
IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم ) آی یو آی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
رحم اجاره ای
تقویت تخمدانها